Tucci-mafie.cz

PRAVIDLA HRY

PRAVIDLA HRY:

 

A)HERNÍ ÚČET

 

1. Hráč mů¸e mít jen jeden herní účet registrovaný na jednu e-mailovou adresu.

2. Název účtu/rodiny nesmí obsahovat ¸ádná sprostá nebo jinak urá¸ející slova nebo názvy jiných mafia her.

3. Přihlašování na jiný účet je povolené jen se souhlasem majitele hry, v opačném případě bude tento čin potrestán

4. Je zakázáno přihlašování více účtů různých hráčů z jedné domácnosti se stejným připojením na internet (se stejnou IP adresou). Pokud v jedné domácnosti hraje více účtů, jsou hráči povinni to nahlásit členovi týmu. V opačném případě bude nenahlášení pova¸ováno za multiúčet a trestáno banem.

5. Hráči hrající na stejné IP adrese nejsou nijakým způsobem omezeni.

6. Je zakázáno prodávat účet případně herní věci (peníze, kredity atd.) za reálné peníze. Jakýkoliv pokus o prodej bude trestán banem.

7. Ka¸dou chybu ve hře je hráč povinen nahlasit jakemukoliv členu týmu. Nenahlášení veškeré chyby se trestá dle zvá¸ení člena týmu! 

 

B)CHOVÁNÍ HRÁČE

 

1. Chovej se na chatu slušně. ´ádné urá¸ky nebo jiná sprostá slova nebudou tolerována. V případě porušení bude hráč na svůj prohřešek upozorněn, případně mu bude omezena komunikace v délce určené členem týmu.

2. Národnostní, rasové urá¸ky a urá¸ky týkající se nábo¸enství jsou trestány banem

3. Je zakázáno spamovat chat, opakováním stejných věcí na okno chatboxu

4. Je zakázáno vyvolávat hádky mezi hráči, navádět je k porušování pravidel nebo jim vyhro¸ovat a zesměšňovat je. Toto se týká i vyhro¸ování v reálném ¸ivotě.

5. Je zakázáno vytvoření nového účtu během trestu. Trestem bude smazání nového účtu a prodlou¸ení trestu na původním účtu

6. Je zakázáno cílené vyu¸ívání podpůrných externích programů či jiných úprav prohlí¸eče.

7. Je přísně zakázáno propagovat jiné hry či servery se stejným nebo podobným zaměřením. Také je zakázáno veřejně probírat zále¸itosti týkající se jiných mafia her. Propagace her se trestá okam¸itým banem...

8. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena týmu a řídit se jím. V případě nesouhlasu s rozhodnutím se obraťte formou soukromé zprávy na Administrátora, případně majitele serveru, jedná-li se o nesouhlas s rozhodnutím Administrátora.

9. Je zakázáno obcházení filtru

10. Hráč je povinnen nahlásit jednání jiného hráče v rozporu s pravidly. Nenahlášení bude trestáno.

11. Je přísně zakázáno šířit osobní údaje ostatních bez jejich souhlasu. Tento zákaz se týká všech forem herní komunikace

 

 

RODINA :

 

1.Je zakázáno se domlouvat na zabití Dona rodiny,aby jste dostali jeho rodinu.Toto je označeno za nefér a podlé jednání a trestáno resetem účtu.

2.Pokud jsi v rodině,tak nesmíś zabít svého spoluhráče.

3.Rodinné útoky jsou povoleny,kdy¸ budou minimálně 3.rodiny po 3.hráčích.Aby byla šance dostat pozemky zpět.

Výběr jazyka:    Čeština    English